voor thuis of op de zaak

Wij staan voor u klaar zoals u van ons gewend bent. We houden rekening met uw en onze gezondheid en volgen strikt de richtlijnen van het RIVM. Wij bereiden al uw maaltijden met speciale aandacht voor kwaliteit en hygiene.

KHN licht er een paar onderwerpen uit:

Moet ik extra maatregelen treffen jegens toeleveranciers?
Nee, ook daar gelden de hygiëneregels. Volgens het RIVM is de kans dat mensen besmet raken via geld of pakketjes erg klein.

Hoe waarschijnlijk is de overdracht van het coronavirus via voedselconsumptie of contact met grondstoffen?
Volgens de huidige wetenschappelijke kennis is overdracht van de ziekteverwekker via voedsel naar de mens onwaarschijnlijk. De transmissie van reeds bekende coronavirussen aan mensen vindt gewoonlijk via de lucht als druppelbesmetting plaats.

Moet ik extra hygiënemaatregelen nemen voor voedselbereiding?
Er moet, net zoals altijd, rekening worden gehouden met de naleving van de algemene hygiënevoorschriften. KHN verwijst je hiervoor ook naar de hygiëneregels van het handboek hygiënecode.

Let op: Deze informatie is van toepassing tot de persconferentie van 6 mei 19 uur. Informatie over de persconferentie en de uitleg ervan, volgt zo snel mogelijk.

Bron: Horeca Nederland